s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12119

All visits: 342887

Online users: 15

Komisja Samorządu i Porządku Publicznego

published: 2014-03-27

Zakres działania

Przedmiotem działania komisji są sprawy:
a) funkcjonowania powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu,
b) współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu, innymi powiatami, samorządem województwa oraz z jednostkami administracji państwowej,
c) współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
d) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
e) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia oraz środowiska,
f) obronności,
g) inne sprawy skierowane do rozpatrzenia przez komisję przez radę lub Przewodniczącego Rady.

Skład Komisji Samorządu i Porządku Publicznego: 

Adam Szymański - Przewodniczący

Stanisław Włodarczyk - Wiceprzewodniczący

Antoni Całka

Stanisław Jagiełło

Czytano: 0