s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12120

All visits: 342888

Online users: 11

Urzędy i instytucje

published: 2014-04-01

STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH

ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki

e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

 

Telefony:

SEKRETARIAT tel. (81) 865 74 50; fax. (81) 865 19 66, ( pokój nr 103)

Obsługa Rady Powiatu 81 86-57-476,   (pokój nr 100)

Kadry, obsługa organizacyjna 818 6-57-462 ( pokój nr 117)

Zarządzanie Kryzysowe 86-51-571,

Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu 81 86-57-472, 81 86-57-474, (pokój nr 212 - 214)

Wydział Finansowy 81 86-57-457; 81 86-57-459, ( pokój nr 108-110)

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 81 86-57-469, 81 86-57-470, ( pokój nr 207, 208, 2011)

Wydział Architektury i Budownictwa 81 86-57-464, 86-57-465, 81 86-57-466, (pokój nr 201 -203)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 81 86-57-477, 81 86-57-468, ( pokój nr 204 -206)

Wydział Komunikacji 81 86-57-479; fax. 81 86-52-206, (parter)
- Wydział Komunikacji Stanowisko w Dęblinie 81 88-30-533,

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 81 86-57-480 do 484, fax. 81 86-52-470, ( pokój nr 111 - 116)
- Wydział Geodezji - stanowisko w Dęblinie 81 88-30-183,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 81 86-57-485, (parter)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 81 86-57-463 ( pokój nr 118)

 

MIASTO DĘBLIN

·Urząd Miasta Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Tel. 81 883 00 01, fax: 81 880 19 11 e-mail: burmistrz@um.deblin.plsekretarz@um.deblin.pl

·Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Dęblinie ul. Rynek 12 tel. 81 883 02 26

·Wydział Komunikacji - Filia w Dęblinie ul. Rynek 12 tel. 81 883 05 33

·Urząd Pocztowy Dęblin 1 ul. Bankowa 17 tel. 81 883 00 67, 883 00 68

·Filia Urzędu Pocztowego Dęblin 1 ul. Żwirki i Wigury 2 tel. 81 883 00 70

·Urząd Pocztowy Dęblin 3 Lotnisko Tel. 81 551 78 42

·Filia Urzędu Pocztowego Dęblin 1 ul. Dworcowa 6 (budynek Dworca PKP) Tel. 81 472 45 70

·Komisariat Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5, Tel. 81 880 44 10

·Placówka Służby Ochrony Kolei w Dęblinie ul. Kolejowa 11 tel. 81 531 45 20

·Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie ul. Saperów 5 tel. of. dyż. 551 59 97

·Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin - Masów ul. Krasickiego 146, Tel 81 880 00 08

·Czasowy Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Dęblin  ul. Krasickiego 146, Tel. 81 880 00 98

·Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 08-521 ul. Dywizjonu 303 nr 12, tel. sekretariat 81 551 71 00

·4 Skrzydło lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 08-521ul. Brygady Pościgowej 5, Tel 81 551 84 02

·41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 08-521 ul. Brygady Pościgowej 5, Tel 81 551 75 25

·Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie 08-521 ul. Lotników Polskich 1, Tel. 81 551 81 02

·1 Batalion Drogowo Mostowy w Dęblinie ul. Saperów 5, Tel. sekretariat 81 551 54 50

·7 Rejonowa Baza Materiałowa w Stawach 08-530 Dęblin os. Stawy Tel. sekretariat 81 865 16 32, 865 17 02

·Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 08-521 ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 1, Tel. 81 551 76 90

 

GMINA KŁOCZEW

·Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew

·Posterunek Policji w Kłoczewie ul. Długa 67

·Poczta Polska ul. Długa 67 Kłoczew

 

GMINA NOWODWÓR

·Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A 08-503 Nowodwór, tel. 81-866 10 18, fax: 81-866 10 19, nowod_g@woi.lublin.pl

·Urząd Pocztowy, Nowodwór 71A 08-503 Nowodwór Tel. 81-866 10 29

 

GMINA RYKI

·Urząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29 tel. 81-865 71 10, fax: 81-865 71 11, e-mail:ryki@ryki.plwww.ryki.pl

·Sąd Rejonowy w Rykach ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki tel. 81-865 60 51

·Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki tel. 81-865 60 41

·Komenda Powiatowa Policji w Rykach ul. Poniatowskiego 12 08-500 Ryki tel. 81-865 02 10

·Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki Tel. 81-865 64 69

·Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5 08-500 Ryki tel. 81-865 15 39

·Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ul. Rynek stary 50/55 08-500 Ryki tel. 81-865 34 48

·Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład w Rykach ul. Kościuszki 21 08-500 Ryki tel. 81-865 11 83

·Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego Placówka Terenowa w Rykach ul. Kościuszki 22 08-500 Ryki tel. 81-865 44 21

·Urząd Skarbowy w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki Tel. 81-865 63 82

·Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Rykach ul. Wyczółkowskiego 11 08-500 Ryki tel. 81-865 74 50

·Komenda Hufca ZHP w Rykach im. Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt ul. Piaskowa 40 08-500 Ryki tel. 81-865 15 89

·Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki tel. 81-865 74 50

·Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach ul. Warszawska 25 08-500 Ryki tel. 81-865 20 20

 

GMINA STĘŻYCA

·Urząd Gminy Stężycy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 08-540 Stężyca 81-866 30 36

·Posterunek Policji w Stężycy ul. Podwale 48 08-540 Stężyca

·Poczta Polska ul. Rokicka 1 08-540 Stężyca 81-866 30 50

·Bank Spółdzielczy Ryki o/Stężyca ul. Podwale 2 08-540 Stężyca

·Ochotnicza Straż Pożarna w Stężycy ul. Dolna 4 08-540 Stężyca tel. 81-866 30 50

·Ochotnicza Straż Pożarna w Kletni, Kletnia 111 08-540 Stężyca

·Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rokitni, Stara Rokitnia 53 08-540 Stężyca

·Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, Brzeziny 34 08-540 Stężyca

·Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach, Pawłowice 52 08-540 Stężyca

·Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni, Paprotnia 93 08-540 Stężyca

·Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźcach, Brzeźce 134 08-540 Stężyca

 

GMINA UŁĘŻ

·Urząd Gminny w Ułężu, Ułęż 168 08-504 Ułęż, tel.  81-866 70 28

·Urząd Pocztowy, Ułęż 168 08-504 Ułęż, tel. 81-866 70 12

Czytano: 0