s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12119

All visits: 342887

Online users: 14

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

published: 2014-03-28

   Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach

 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A; tel. 081 865-74-76

Ryki, dnia 24 lutego 2014 r.

OR.0002.1.2014

 

 

 Zapraszam na  XLII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 3 marca 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego - Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

 

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu w Rykach.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu 
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i interpelacje radnych. 
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu:
 7. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2014 roku na Powiat Rycki,

 8. w sprawie przystąpienia Powiatu Ryckiego do realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”, realizowanego w ramach Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działania 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wyrażania zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Puławskim, Gminą Stężyca, Gminą Ułęż i Gminą Wilków w celu wspólnej realizacji projektu,

 9. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół , Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,

 10. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,

 11. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w gminie Stężyca, zajętej pod drogę powiatową Nr 1402L Brzeźce - Prażmów,

 12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych - niezabudowanych działek położonych w Sobieszynie, gmina Ułęż.

 13. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2013 r.
 14. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2013 r.
 15. Przyjęcie planów pracy na rok 2014:
 16. ramowego planu pracy Rady Powiatu,

 17. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,

 18. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.

Czytano: 0