s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12119

All visits: 342887

Online users: 13

Budżet Powiatu Ryckiego na 2015 r. uchwalony

published: 2015-01-05

           

Jeszcze przed Nowym Rokiem Rada Powiatu w Rykach uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok.  Przyjęcie budżetu zostało poprzedzone uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 oraz  podjęciem  uchwały okołobudżetowej, tj. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Powiatowej w Rykach.

            Na 17 Radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu było 12.  Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu w formie multimedialnej przedstawiła Jadwiga Trzcińska- Skarbnik Powiatu.  Za przyjęciem budżetu głosowało 11 Radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, a głosów przeciwnych nie było.

            Po przyjęciu budżetu Stanisław Jagiełło- Starosta Rycki podziękował Radnym za przyjęciu budżetu oraz zapewnił, że dołoży wspólnie z Zarządem Powiatu starań aby budżet został w jak najwyższym stopniu wykonany, a do budżetu wpłynie jak najwięcej środków bezzwrotnych pozyskanych z zewnątrz.

            Podstawowe wielkości  budżetu kształtują się następująco: dochody w kwocie 51.875.863 zł ( dochody bieżące w kwocie 48.375.863 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.500.000 zł), wydatki w łącznej kwocie 52.893.263 zł ( wydatki bieżące w kwocie 46.490.598 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.402.665 zł).  Budżet zamknie się deficytem  w kwocie 1.017.400 zł, a źródłem jego pokrycia będzie kredyt komercyjny.

            Planowane wydatki  majątkowe stanowią 12,10% wydatków ogółem, a nakłady  planuje się w infrastrukturę  drogową oraz oświatową. Ponadto złożono wniosek do budżetu państwa o dofinansowanie  w kwocie 3.000.000 zł infrastruktury drogowej położonej  na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblina, który na liście rankingowej zajął pierwsze miejsce.

Z budżetu Unii Europejskiej planuje się pozyskać bezzwrotne środki w łącznej kwocie 3.018.560 zł,  z tego na realizację inwestycji w kwocie 1.000.000 zł, a na projekty w kapitał ludzki w kwocie 2.018.560 zł.

Więcej na stronie: www.spryki.bip.lubelskie.pl  Zapraszamy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - PREZENTACJA 

Czytano: 0