s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12119

All visits: 342887

Online users: 14

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

published: 2016-02-18

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Starostwie Powiatowym w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10 A, pokój nr 118, I piętro

Dyżury Radców Prawnych w lutym 2016 r.:

Nastaj Katarzyna - radca prawny - poniedziałek od godziny 12 : 00 - 16 : 00

Piech Magdalena - radca prawny - wtorek od godziny 13 : 00 - 17 : 00

Żardecki Marcin - radca prawny - środa od godziny 12 : 00 - 16 : 00

Rajch Maciej - radca prawny - czwartek od godziny 12 : 00 - 16 : 00

Nogalski Jarosław - radca prawny - piątek od godziny 12 : 00 - 16 : 00

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej utworzone zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ryckiego. Pomoc świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych w gminach przez Lubelski Ośrodek Samopomocy pomoc świadczona będzie przez radcę prawnego.

 Pomoc prawna udzielana przez punkty polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej są:

- osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej

-  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny

- kombatanci

- weterani

- osoby, które nie ukończyły 26 lat

- osoby, które ukończyły 65 lat

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Lokalizacja miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

- Starostwo Powiatowe w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, tel. 795180292 , codziennie w godzinach 12:00-16:00.

- Urząd Miasta Dęblin, Rynek 12, lokal biurowy nr 1, środy od godziny 14:00 do 18:00,

- Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, lokal biurowy nr 10, wtorki od godziny 12:00 do 16:00,

- Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy, ul. Królewska 4, piątki od godziny 14:00 do 18:00

- Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie, ul. Klonowa 2, lokal biurowy nr 1, poniedziałki od godziny 14:00 do 18:00,

- Urząd Gminy Nowodwór, lokal biurowy nr 67 (dawny budynek policji), czwartki od godziny 14:00 do 18:00

 

Więcej informacji pod telefonem 795180292 oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości darmowapomocprawna.ms.gov.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Czytano: 0