s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12120

All visits: 342888

Online users: 15

Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego

published: 2015-04-27

25 czerwca 2014r. Powiat Rycki podpisał umowę na realizację kolejnego projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”. Jego celem jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

 Projekt skierowany jest do przedsiębiorców jak również osób zajmujących się tematyką wykorzystywania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego.  Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą ukierunkowane na:

-  zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu ,

- promocję gospodarczą i turystyczną,

- rozwój przedsiębiorczości,

-  umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.  

Cele przedsięwzięcia będą realizowane m.in. poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych i konferencjach branżowych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie oraz utworzenie dwóch strategicznych programów: „Programu promocji lokalnych produktów” i „programu promocji rozwoju zaplecza dla branży logistycznej”. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł. z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15 % (72.609,98 zł) wkład własny Powiatu Ryckiego.

Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Czytano: 0

Projekt „Wystartuj z biznesem – Promocja powiatu ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” - podsumowanie

published: 2015-12-09

 „Twój pomysł, europejskie pieniądze”

„Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego

narzędziem rozwoju lokalnego”

            Powiat Rycki zakończył realizację projekt z zakresu marketingu gospodarczego                       pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy.

            Celem główny projektu była promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego powiatu na rynku krajowym i międzynarodowym, jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji.

Realizacja projektu miała na celu:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu,

- promocję gospodarczą i turystyczną,

- rozwój przedsiębiorczości,

- umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.  

Wartość projektu wyniosła 348.643,00 zł z czego 85% stanowiło dofinansowanie RPO WL. Projekt realizowany był od 01 lipca 2014 r. do 31 października 2015 r.

            W ramach przedsięwzięcia samorząd podjął i zrealizował szereg działań ukierunkowanych na współpracę z przedsiębiorcami. Jednym z nich są opracowane w ramach projektu dwa programy: „Program promocji rozwoju zaplecza dla branży logistycznej” będący elementem systemu logistycznego Polski Wschód, jak również „Program promocji lokalnych produktów” charakterystycznych dla regionu, stanowiących podstawę rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, w celu ich wykreowania i wypromowania, jako potencjału Powiatu. Niniejsze programy dostępne są w załącznikach poniżej:

„PROGRAM PROMOCJI ROZWOJU ZAPLECZA DLA BRANŻY LOGISTYCZNEJ”

„PROGRAM PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW”

            W ramach realizacji projektu powstał również dwujęzyczny folder inwestycyjny oraz ulotka promocyjna skierowane do nowych potencjalnych inwestorów, dla których niniejsze publikacje są cennym, wiarygodnym źródłem wiedzy o zasobach i możliwościach inwestycyjnych i gospodarczych ziemi ryckiej. Ulotka oraz folder dostępne są w załacznikach poniżej:

FOLDER

ULOTKA 

Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem jest film promocyjny o powiecie rycki, pokazujący walory regionu w kontekście pozyskania nowych inwestorów jak również możliwościach rozwoju już funkcjonujących podmiotów gospodarczych.

            „Pracowaliśmy nad silną marką gospodarczą oraz wzmocnieniem systemu identyfikacji wizualnej, który pozwoli rozpoznać Powiat Rycki, jako przyjazny przedsiębiorcom. Położyliśmy nacisk na popularyzacje jego walorów inwestycyjnych i gospodarczych oraz zwiększenie aktywności w regionie na rzecz przedsiębiorców. Konsekwentnie budujemy pozytywne relacje z przedsiębiorcami, pokazując im zalety i korzyści wypływające z inwestowania na naszym terenie” - mówi Stanisław Jagiełło Starosta Rycki.

            Do zaciśnięcia relacji na linii samorząd - przedsiębiorcy oraz samorząd - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, z pewnością przyczyniły się trzy konferencje realizowane w ramach projektu:

- 8 kwietnia 2015 r. pn. „ Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności” skierowana do przedsiębiorców i inwestorów;

- 29 kwietnia 2015 r. pn. „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” skierowana do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych;

- 27 maja 2015 r. pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego” - spotkanie miało charakter międzynarodowy i zaowocowało podpisaniem Listu Intencyjnego pomiędzy samorządem Powiatu Ryckiego, a samorządem Rejonu Kowelskiego (Ukraina) w zakresie wzajemnej współpracy w takich dziedzinach jak gospodarka, turystyka czy edukacja.       

( Więcej informacji na temat poszczególnych konferencji znajduje się w zakładce „Konferencje”)

Sprzymierzeńcem w działaniach na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Ryckiego jest jego atrakcyjne usytuowanie, w kontekście głównych szlaków komunikacyjnych oraz bliskiej odległości od Lublina i Warszawy jak również granicy polsko-ukraińskiej. Te i wiele innych walorów gospodarczych, inwestycyjnych, turystycznych i krajoznawczych Powiat Rycki promował poprzez udział w targach międzynarodowych i konferencjach branżowych na terenie całego kraju:

- Targi AGRO SHOW XVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza w dniach 18-21 września 2015 r. w Bednarach koło Poznania;

- Targi „Smaki Regionów” w dniach 19-22 września 2015r. w Poznaniu;

- Konferencja naukowa pn. „Kreatywność w turystyce” 24 września 2015 r. w Toruniu;

- Konferencja pn. „II Wschodni Kongres Gospodarczy” w dniach 24-25 września 2015 r. w Białystoku;

- Konferencja pn. „Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy” w dniach 28-29 września 2015 r. w Lublinie;

- Europejska Konferencja Logistyczna ONECAEGO w dniach 5-6 października 2015 r. w Katowicach;

- Targi TOURISM AND EVENTS EXPO (TEE) Rynek Usług Turystycznych w dniach 8-9 października 2015 r. w Ostrudzie;

- TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych 15-17 października 20145 r. w Poznaniu;

- Konferencja naukowa pn. „ Turystyka Sportowa - społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju” w dniach 23-24 października 2015 r. w Poznaniu;

- Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM 27-30 października 2015 r. w Poznaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i mikro przedsiębiorstw, w ramach projektu zrealizowano bezpłatne porady prawne w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do 27 sierpnia 2015 r. Zakres porad obejmował przepisy prawa: gospodarczego, cywilnego, handlowego, podatkowego, administracyjnego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa spółek handlowych. Łącznie udzielono 200 porad prawnych przedstawicielom małych i mikro przedsiębiorstw.

W ramach przedsięwzięcia wykonano również podświetlaną reklamę zewnętrzną na budynku Starostwa Powiatowego w Rykach - Logo „Powiat Rycki - Wystartuj z Biznesem”, masz z flagami w tym m.in. z flagą z Logo „ Powiat Rycki - Wystartuj z Biznesem” jak również tabliczki informacyjne w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

1.       materiały promocyjne: teczki z notatnikiem, smycze, etui na długopisy, koperty, zestawy: długopis i wizytownik, etui na wizytówki, długopisy, breloczki, zakreślacze, torby papierowe oraz etui na smartfon;

2.      sprzęt: aparat fotograficzny, bezprzewodowy zestaw konferencyjny audio-video oraz dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem LEX;

3.      wydawnictwa elektroniczne: „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Rzeczpospolita” - prenumerata na okres 12 miesięcy;

4.      e-booki w formie PDF bez czasowego ograniczenia korzystania z publikacji: „Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiekszenia konkurencyjności” Andrzej Sznajder, Wolters Kluwer październik 2012; „Targi w gospodarce rynkowej” Andrzej Szromnik, edu-Libri grudzień 2014; „Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym. Wybrane aspekty pragmatyki zawodowej” Jan Barcz, Bogdan Libera, Wolters Kluwer 2007; „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego” Jerzy Poczobut, Wolters Kluwer 2013; „Stawka większa niż biznes. Strategia rozwoju firm rodzinnych.” Adianna Lewandowska, Peter May, Wolters Kluwer 2014; „Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów” Research Associates Performance Ron Zemke, Wolters Kluwer 2014; „Jak odnieść sukces w negocjacjach” John Murphy, Richard Russill, Paul Steele, Wolters Kluwer 2014; „Technologie mobilne w marketingu” Andrzej Sznajder, Wolters Kluwer 2014; „Ordynacja Podatkowa. Komentarz.”  Wydanie 5. Redakcja prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski, C.H. Beck 2014; „ Postępowanie podatkowe. Kontrola podatkowa.” Mieczysław Staniszewski, C.H. Beck 2011.

Projekt i jego założenia były promowane na łamach prasy krajowej („ Gazeta Wyborcza” emisja w dniu: 21.08.2015r., 24.08.2015r., 26.08.2015r., 28.08.2015r., 31.08.2015r.) i branżowej („Gazeta Wyborcza” dodatek „Gospodarka” emisja w dniu: 20.08.2015r., 22.08.2015r., 25.08.2015r., 27.08.2015r., 29.08.2015r.). Artykuły dotyczące realizacji poszczególnych elementów przedsięwzięcia ukazały się również w prasie lokalnej Tygodniku Powiatu Ryckiego „Twój Głos”.

 Projekt „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 schemat B -  Marketing gospodarczy

Czytano: 0