s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12120

All visits: 342888

Online users: 15

Zaproszenie na konferencję

published: 2015-04-27

Od czerwca ubiegłego roku Powiat Rycki realizuje projekt pn. „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”. Przedsięwzięcie jest niejako kontynuacją projektu z 2011 r., kiedy to zostało opracowane m.in. logo Powiatu Ryckiego. 8 kwietnia 2015 r. odbędzie się pierwsza z trzech zaplanowanych w ramach projektu konferencji, skierowana do przedsiębiorców oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

 Celem obecnie realizowanego projektu jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

 Projekt skierowany jest do przedsiębiorców jak również osób zajmujących się tematyką wykorzystywania potencjału gospodarczego i inwestycyjnego.  Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia będą ukierunkowane na:

-  zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

- promocję gospodarczą,

- rozwój przedsiębiorczości,

-  umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.  

Cele przedsięwzięcia będą realizowane m.in. poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Pierwsza z trzech zaplanowanych konferencji odbędzie się 8 kwietnia 2015r w Restauracji Jakubowa Izba, której tematem przewodnim jest „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności”.

Program Konferencji

 Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Czytano: 0

Samorządowcy i przedsiębiorcy debatowali o rozwoju lokalnej gospodarki

published: 2015-04-27

8 kwietnia w restauracji Jakubowa Izba odbyła się konferencja pn. „Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost poziomu ich innowacyjności” w ramach projektu „Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” realizowanego przez Powiat Rycki.  Była to pierwsza z trzech konferencji zaplanowanych w ramach projektu. 

Przybyłych na spotkanie gości powitał Starosta Rycki Stanisław Jagiełło: Z pewnością dla większości z Państwa nazwa tego projektu brzmi znajomo. Nie mylicie się Państwo. W 2011r. samorząd powiatowy realizował przedsięwzięcie w ramach, którego powstało m.in. logo i hasło promujące nasz region: „Powiat Rycki - Wystartuj z Biznesem”. Obecny projekt jest jego kontynuacją - powiedział S. Jagiełło -Szanowni Państwo, o tym czym jest promocja i jaka jest jej siła oddziaływania można by długo opowiadać. Z pewnością jest to pojęcie, które obecnie funkcjonuje w każdej dziedzinie. Aby odnieść sukces na rynku gospodarczym i inwestycyjnym konieczne jest połączenie sił. Zarówno tych ze strony przedstawicieli gospodarki jak i samorządu. Dzięki temu nasz Powiat będzie regionem, który zarówno w kraju jak i poza granicami będzie kojarzył się jako miejsce przyjazne inwestorom, otwarte na kooperację oraz atrakcyjne i konkurencyjne dla przedstawicieli wszelkich gałęzi gospodarki.

Na konferencję przybyli przede wszystkim przedstawiciele podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu ryckiego, jak również samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedstawiciele oświaty, wojska, policji i straży pożarnej.

Program konferencji był niezwykle zróżnicowany, tak aby jak najpełniej przybliżyć uczestnikom tematykę spotkania. Zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję osoby, którym problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy nie są obce, które na co dzień wspierają przedsiębiorców oraz dbają o pozytywny wizerunek polskiej gospodarki - powiedział Starosta Stanisław Jagiełło przedstawiając prelegentów występujących podczas spotkania, wśród których znaleźli się:

-  Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który mówił o wsparciu przedsiębiorczości, jako priorytecie działań Unii Europejskiej i Województwa Lubelskiego;

-  Katarzyna Dwórznik ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, która opowiadała o rozwoju i znaczeniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej;

-  Jan Matysik ekspert ds. public relations i komunikacji marketingowej, od którego uczestnicy spotkania dowiedzieli się o tym jak wykorzystać markę regionu, powiatu, gminy i firmy w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej;

-  Andrzej Danilkiewicz strateg gospodarczy, który przybliżył kwestie zasobów lokalnych jako czynnika wpływającego na konkurencyjność gospodarki;

-  Katarzyna Kiszczak przedstawicielka Departamentu Zarządzającego Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, która opowiedziała o tym jak i na co można pozyskać fundusze z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego;

-  Tadeusz Buczek przedstawiciel Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którego wystąpienie dotyczyło regionalnego systemu wsparcia inwestorów i ekspertów z województwa lubelskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego jako narzędzia do rozwoju innowacji w gospodarce;

-  Radosław Tkaczyk Wicedyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, od którego zebrani dowiedzieli się o możliwościach wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w nowym okresie programowania;

-  Teresa Wawer Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędy Pracy, której wystąpienie dotyczyło nowego instrumentu na rynku pracy jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami odbywały się panele dyskusyjne, tak aby zebrani jak najpełniej poznali tematykę wystąpienia danego prelegenta oraz w pełni „wykorzystali” jego wiedzę i doświadczenie, w kontekście funkcjonowania własnej firmy.  

Projekt „Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna. Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15% (72.609,98 zł) to wkład własny Powiatu Ryckiego.

Celem projektu jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu są ukierunkowane na: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocję gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości oraz umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.

  Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Czytano: 0

Photo gallery - Konferencja 8 kwietnia 2015r.

Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.
Konferencja 8 kwietnia 2015r.

Zaproszenie

published: 2015-04-27

„ Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” pod taką nazwą 29 kwietnia 2015 r. w Restauracji Jakubowa Izba odbędzie się druga konferencja w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” realizowanego przez Powiat Rycki. Spotkanie skierowane jest do członków stowarzyszeń i instytucji wspierających inicjatywy społeczne. 

 Celem projektu jest m.in.:zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozwój przedsiębiorczości, umocnienie marki gospodarczej, jak również promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Powiatu Ryckiego.

Zamierzenia te będą realizowane poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Konferencja pn. „ Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” jest drugą, z zaplanowanych trzech konferencji w ramach projektu„Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”.

PROGRAM KONFERENCJI 

  Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Czytano: 0

Stowarzyszeni i organizacje pozarządowe szansą rozwoju obszarów wiejskich

published: 2015-04-30

29 kwietnia w restauracji Jakubowa Izba odbyła się druga konferencja w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, realizowanego przez Powiat Rycki. Tematem przewodnim spotkania był „Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich - szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”.

Przybyłych na spotkanie gości powitał Starosta Rycki Stanisław Jagiełło: Szanowni Państwo, o tym czym jest promocja i jaka jest jej siła oddziaływania można by długo opowiadać. Z pewnością jest to pojęcie, które obecnie funkcjonuje w każdej dziedzinie. Aby odnieść sukces w każdej niemalże dziedzinie konieczne jest połączenie sił. Zarówno tych ze strony organizacji i stowarzyszeń jak również samorządu. Dzięki temu nasz Powiat będzie regionem, który zarówno w kraju jak i zagranicą będzie kojarzył się jako miejsce otwarte na nowe rozwiązania i inicjatywy, przyjazne dla mieszkańców i odwiedzających nas gości i konkurencyjne dla pod względem gospodarczym, turystycznym i społecznym.

Na konferencję przybyli przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz lokalnych samorządów.

Program konferencji był niezwykle zróżnicowany, tak aby jak najpełniej przybliżyć uczestnikom tematykę spotkania. Zaprosiliśmy na dzisiejszą konferencję osoby, którymzagadnienia dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców zarówno miast jak i wsi jak również ochrona i wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych powiatu, nie są obce - powiedział Starosta Stanisław Jagiełło przedstawiając prelegentów występujących podczas spotkania, wśród których znaleźli się:

- Sebastian Ignaszczak prawnik, przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Rozwoju, który mówił o aspektach formalno-prawnych działalności organizacji pozarządowych;

- Sławomir Cabajewski menadżer projektów rozwojowych i certyfikowany trener Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, którego opowiadał o tym jak być liderem w organizacjach pozarządowych;

- Karolina Koguciak prezes Zarządu Stowarzyszenia Progres w Lublinie, która wyjaśniła kwestie związane z tworzeniem wiosek tematycznych na obszarach wiejskich;

- Rafał Sobiech z-ca dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którego prelekcja dotyczyła możliwości pozyskania funduszy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

- Krzysztof Juściński Kierownika Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który mówił o nowej perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- dobre praktyki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych przedstawił Dariusz Piwoński współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Integracji Społecznej Gminy Ryki.

Podsumowania konferencji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska: mottem przewodnim dzisiejszego spotkania były dobrze wszystkim znane słowa Stanisława Jachowicza: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”. Szanowni Państwo tym „nieznanym skarbem”, jesteście właśnie Wy, lokalni działacze pracujący na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny i jej mieszkańców. Wiedza i doświadczenie jakie posiadacie, a którym dziś podzieliście się z nami, posłużą nam samorządowcom do ukierunkowania działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności na najbliższe lata.

Trzecia, a zarazem ostatnia, konferencja w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” odbędzie się 27 maja 2015 r. w restauracji Jakubowa Izba. Będzie to spotkanie o charakterze międzynarodowym w trakcie, którego będą poruszane kwestie związane z poprawą skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z zewnątrz. Jak również prowadzenia w kraju i za granicą efektywnego i zakrojonego na szeroką skalę marketingu regionalnego, wspomagania mechanizmów powiązania inwestycji publicznych z przedsięwzięciami komercyjnymi.

Projekt „Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna. Całkowita wartość projektu wynosi 484.066,50 zł z czego 85% czyli 411.456,52 zł stanowi dofinansowanie z RPO, natomiast pozostałe 15% (72.609,98 zł) to wkład własny Powiatu Ryckiego.

Celem projektu jest przede wszystkim promocja potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej naszego regionu zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu są ukierunkowane na: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, promocję gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości oraz umocnienie marki gospodarczej Powiatu Ryckiego.

  Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Czytano: 0

Photo gallery - Konferencja 29 kwietnia 2015r

Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r
Konferencja 29 kwietnia 2015r

Konferencja międzynarodowa pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”

published: 2015-05-22

„Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego” to tytuł trzeciej międzynarodowe konferencji w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, która odbędzie się 27 maja 2015 r. w restauracji Jakubowa Izba.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli samorządu, gospodarki, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Celem projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, jest m.in.:zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozwój przedsiębiorczości, umocnienie marki gospodarczej, jak również promocja walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajobrazowych Powiatu Ryckiego.

Zamierzenia te będą realizowane poprzez organizację konferencji ogólnopolskich, udział w targach gospodarczych na terenie całego kraju, szeroką kampanię promocyjną w mediach, a szczególnie w Internecie. Działania te mają za zadanie utrwalenie wizerunku Powiatu Ryckiego, jako miejsca przyjaznego inwestycjom i otwartego na kooperację oraz podniesienie konkurencyjności regionu na rynku gospodarczym zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

 Konferencja międzynarodowa - PROGRMAM KONFERENCJI

   Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna Działania 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy 

Czytano: 0

Konferencja międzynarodowa „ Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”

published: 2015-06-02

27 maja w Restauracji Jakubowa Izba odbyła konferencja międzynarodowa pn. „Marketing gospodarczy Powiatu Ryckiego”. Było to trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie w ramach projektu „Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego”, skierowane do wszystkich, którym bliski jest temat sukcesu gospodarczego Powiatu Ryckiego zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. W konferencji uczestniczyli m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy z Rejonu Kowelskiego na Ukrainie. 

W trakcie spotkania poruszano tematy związane z poprawą skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z zewnątrz. Mowa była również o sposobach prowadzeniu w kraju i za granicą efektywnego i zakrojonego na szeroką skalę marketingu regionalnego oraz wspomaganiu mechanizmów powiązania inwestycji publicznych z przedsięwzięciami komercyjnymi.  

Prelekcje wygłosili następujący eksperci:  

Agnieszka Wójcik, trener i menadżer, kontroler finansowy, doktorantka współpracująca z Zakładem Finansów Gospodarczych na Wydziale Ekonomicznym UMCS, doradca gospodarczy ( wystąpienie na temat „Model biznesowy jako narzędzie zarządzania rozwojem gospodarczym JST” ),

- Ludmiła Buchowcewa, Dyrektor Informacyjno-Konsultacyjnego Centrum Oświaty i Pośrednictwa Pracy w Polsce „GRANT” w Kowlu(wystąpienie na temat „Potencjał i możliwości współpracy polsko - ukraińskiej”),

- Alina Kowalczyk-Juśko, doktor nauk rolniczych, adiunkt na Wydziale Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ( wystąpienie na temat „Formy wspierania i promocji powiązań inwestycji publicznych z przedsięwzięciami komercyjnymi oraz badaniami naukowymi w kontekście wdrażania inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego w latach 2014-2020”),

Piotr Janczarek, Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubelskiego ds. Cyfryzacji, Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych ( wystąpienie na temat „Budowa potencjału gospodarczego powiatu ryckiego w oparciu o wpieranie i promocję rozwoju łańcucha żywnościowego w kontekście wdrażania kluczowej inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego - BIOGOSPODARKI”).

Podczas spotkania Stanisław Jagiełło przedstawił informację o powołaniu Powiatowej Rady Gospodarczej działającej przy Staroście Ryckim. Członkami Rady mogą być reprezentanci środowiska naukowego w dziedzinie ekonomii, polityki społecznej, prawa lub socjologii, środowiska przedsiębiorców oraz reprezentanci samorządów lokalnych. Do zadań Rady należy m.in.: działanie na rzecz wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnego rynku pracy, analiza projektów prorozwojowych dotyczących Powiatu Ryckiego jak również przedstawienie metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem celów polityki gospodarczej i społecznej Powiatu. 

W trakcie konferencji Starosta Rycki, burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu podpisali porozumienie w sprawie powołania Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Powiatu Ryckiego. Porozumienie obejmuje współdziałanie samorządów w następujących obszarach: gospodarka przestrzenna, oświata, kultura i sport, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, rozwój gospodarczy, działalność na rzecz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, aktywizacja zawodowa mieszkańców, promocja gospodarcza i turystyczna regionu, bezpieczeństwa publicznego, efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz działań stron Porozumienia. (treść dokument w załączniku).

Jednym z punktów spotkania było podpisanie LISTU INTENCYJNEGO w zakresie współpracy samorządu Powiatu Ryckiego i samorządu Rejonu Kowelskiego w zakresie rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska, nauki, oświaty, kultury, sportu i turystyki.  List podpisali: ze strony Powiatu Ryckiego - Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska, ze strony Rejonu Kowelskiego - Przewodniczący Rady Powiatu Kowelskiego Igor Werczuk (treść dokumentu w załączeniu).

Dobrymi praktykami w zakresie wiedzy i doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych podzielili się z uczestnikami konferencji przedstawiciele samorządów, podmiotów gospodarczych i instytucji funkcjonujących na terenie Powiatu Ryckiego: P.P.H.U. AKKO w Rykach, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Urząd Miasta Dęblin oraz Spółdzielnia Mleczarska w Rykach.

LIST INTENCYJNY

POROZUMIENIE

Czytano: 0

Photo gallery - Konferencja międzynarodowa

Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa
Konferencja międzynarodowa