s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12120

All visits: 342888

Online users: 12

Warunki klimatyczne

published: 2014-04-01

Charakterystyczną cechą tego rejonu klimatycznego jest mała ilość opadów, gorące lata, szczególnie w południowej - przywiślanej części oraz długie i mroźne zimy. Ostatnie lata charakteryzują się odmiennością od powyższej reguły, gdyż zimy są bardzo łagodne. Położenie Polski w umiarkowanej strefie klimatycznej decyduje o dużej zmienności warunków pogodowych, co wynika z bardzo częstych i aktywnych przepływów powietrza. Kraj nasz jest terenem ścierania się wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku z suchymi masami kontynentalnymi. Zmiany ciśnienia, jakie powstają między masami powietrza są przyczyną powstawania wiatrów, które na obszarze Powiatu Ryckiego, jak i w całej Polsce, charakteryzują się przewagą wiatrów z kierunku zachodniego. 

         Średnia roczna temperatura powietrza w powiecie wynosi ok. 80C, a na krańcach wschodnich jest nieco niższa - ok. 7,50C. Analogiczne zróżnicowanie występuje odnośnie średniej temperatury najchłodniejszego miesiąca - stycznia /w zachodniej części ok. -3,50C, a na krańcach północno-wschodnich spada do -4,00C/, jak najcieplejszego miesiąca - lipca /od ok. 18,00C w części wschodniej do ok. 18,50C w części zachodniej/. W okresie letnim średnia liczba dni gorących /z temperaturą powyżej 250C/ utrzymuje się powyżej 35 dni i jest to jedna z najwyższych wartości w kraju. Średnia liczba dni mroźnych /z temperaturą maksymalną niższą od 0oC/ waha się w granicach 40-45 dni. Dla porównania w dolinie dolnej Odry ta temperatura utrzymuje się przez 25 dni, a w rejonie Suwałk trwa 65 dni. Zima termiczna na omawianym obszarze trwa ok. 90 dni - jest ona dłuższa o 30 dni niż nad Odrą, a krótsza o 30 dni od północno-wschodnich krańców Polski. 

         Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych na badanym terenie kształtują się w granicach 550-600 mm, a w części południowo-wschodniej nawet niższe od 550 mm. Są one istotnie niższe od średnich w niżowej części Polski - 500-700 mm (13).

Czytano: 0