s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12120

All visits: 342888

Online users: 14

Zabytki

published: 2014-04-01

 

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZABYTKÓW ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W FOLDERZE "ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU RYCKIEGO": Przejście do strony

MIASTO DĘBLIN

Zbytki wpisane do rejestru zabytków:

• zespół budynków kolejowych: dworzec ul. Dworcowa, budynek mieszkalno-administracyjny „Belweder” ul. Kolejowa 16, wieża ciśnień przy ul. Dworcowej, domu przy ul. Dworcowej nr: 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, żuraw wodny przy lokomotywowni pozaklasowej (ul. Towarowa)

• zespół pałacowo-parkowy: pałac z oranżerią, dawne oficyny pałacowe, budynek Komendy szkoły, dawny dom ogrodnika, willa Komendanta szkoły, sześć willi w zachodniej części zespołu, kordegarda, wyspa, staw i park z ukształtowaniem terenu i ciągiem komunikacyjnym

• Zespół Twierdzy Dęblin z obiektami architektonicznymi, w tym: budynki, urządzenia i elementy obronne z XIX w oraz budynki nieobronne z XIX w na terenie części Cytadeli i Reduty I tzw. gen. Kąckiego, pozostałość Reduty II im. gen. Zajączka, część ziemno-murowana Fortu III Dęblin wraz z otoczeniem, Fort II Mierzwiączka: elementy ziemne i murowane, budowle forteczne w raz z otoczeniem

• Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków: Kościół parafialny przy ul. Wiślanej (dawna cerkiew unicka), cmentarz komunalny, cmentarz wojenny „Balonna” przy ul. Balonnej GMINA KŁOCZEW

• Zespół dworski (dwór murowany, stajnia, stodoła, gorzelnia i park dworski z poł. XIX w.), Stare Zadybie, Kłoczew

• Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVII-XVIII w ( Kościół, Kaplica Św. Barbary, Dzwonnica, ogrodzenie z bramą, Plebania, Dom Kościelnego i prak)

• Pałac dworski z II poł. XVIII w., Jagodne

• Kościół Mariawicki Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Gózd

• Młyn wodny z przełomu XVIII/XIX w., Zaryte GMINA RYKI

• Zespół Kościoła Parafialnego w Bobrownikach • Kościół Parafialny w Bobrownikach

• Kościół Parafialny w Rykach • Plebania w Rykach

• Dwór ul. Warszawska 11 Ryki • Park pałacowy w Rykach

• Dawny cmentarz przykościelny w Bobrownikach

• Cmentarz żydowski w Bobrownikach

• Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Bobrownikach

• Cmentarz parafialny rzymskokatolicki „Stary” w Rykach

• Dom ul. Łąkowa 19 Ryki

• Dom ul. Wspólna 4 Ryki

• Młyn Dąbia Nowa

GMINA STĘŻYCA

Obszar i obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską - wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego:

• Kościół Filialny w Stężycy p.w. Przemienienia Pańskiego z 1790-1827r - nr rejestru A/893

• Zespół kościelny w Stężycy - nr rejestru A/977: kościół parafialny p.w. Św. Marcina z I poł. XV., dzwonnica z II poł. XIX w., ogrodzenie z bramą z XIX w., drzewostan (XIX w.), plebania z I poł. XX w., cmentarz przykościelny • Kościół parafialny p. w. Św. Sebastiana w Brzezinach z II poł. XVIII w., nr rejestru A/894

• Fort I w Nadwiślance (element twierdzy Dęblin) z II poł. XIX w., Ne rejestru A/895

Obiekty zabytkowe objęte strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące w ewidencji dóbr kultury Województwa Lubelskiego:

• Zespół Kościelny w Brzezinach: plebania z I poł. XX w., drzewostan, cmentarz przykościelny

• Młyn z I poł. XX w.

• Szkoła z I poł. XX w.

• Cmentarz parafialny z przełomu XIX/XX w.

• Szkoła w Kletni z I poł XX w.

• Cmentarz prawosławny w Michalinowie z I poł. XIX w.

• Mauzoleum na cmentarzu prawosławnym w Michalinowie z XIX w

• Szkoła w Paprotni z I poł. XX w.

• Zespół kościelny w Pawłowicach: kościół parafialny p. w. Jakuba Apostoła z I poł. XIX w., dzwonnica z II poł. XIX w., ogrodzenie z przełomu XIX/XX w., cmentarz przykościelny

• Szkoła w Pawłowicach z I poł. XX w. • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z II poł. XIX w

• Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z I poł. XX w.

• Kapliczka z figurka Serca Jezusowego w Pawłowicach z I poł. XIX w.

• Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z XIX w.

• Cmentarz parafialny w Piotrowicach z I poł. XIX w.

• Zespół kościoła filialnego w Stężycy: dzwonnica - brama z I poł. XIX w., ogrodzenie z XIX w., drzewostan z XIX w., plebania z I poł. XIX w., cmentarz przykościelny

• Układ urbanistyczny Stężycy

• Kapliczka NMP - przed kościołem w Stężycy z II poł. XIX w.

• Kapliczka z figurką Św. Jana Nepomucena ul. Senatorska w Stężycy z XIX w.

• Dom ul. Senatorska 40 w Stężycy z I poł. XX w.

• Młyn ul. Dęblińska 1 w Stężycy z I poł XX w.

• Szkoła w Stężycy z XIX w.

• Cmentarz parafialny w Stężycy z I poł. XVIII w.

GMINA UŁĘŻ

• Zespół pałacowo-parkowy w Ułężu - w jego skład wchodzą: pałac (I poł. XX w.), park z zabytkowym drzewostanem, kaplica Matki Boskiej, siedziba Urzędu Gminy Ułęż;

• Zespół pałacowo-parkowy w Sobieszynie - w jego skład wchodzą: pałac (XIX w), 2 oficyny, kuźnia, park z zabytkowym drzewostanem;

• Zespół dworsko-pałacowy w Podlodowie - w jego skład wchodzą: dwór, dawna stajnia, park z zabytkowym drzewostanem;

• Zespół dworsko-parkowy w Sarnach - w jego skład wchodzą: dwór (XIX w)

• Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Brzozowej - w jego skład wchodzą: budynek szkoły, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, park i aleja dojazdowa (II poł. XIX w)

• Zespół Kościelny w Sobieszynie - kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża (II poł. XIX w), plebania i otaczający park;

• Zespół Kościelny w Żabiance - drewniany kościół parafialny p.w. N.M.P. (XVII w), dzwonnica, cmentarz Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do ewidencji zabytków z, pośród których najciekawszymi są: wzgórze „Pięciu figur” w Ułężu z kaplicą grobową Janickich oraz układ urbanistyczny Drążgowa (najstarsza jednostka osadnicza na terenie gminy) - dawne miasto z uformowanym rynkiem. Ponadto w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego figurują liczne kapliczki przydrożne.

Czytano: 0