s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12125

All visits: 342893

Online users: 18

Pomniki przyrody

published: 2014-04-01

 

Dąb "Grot" w Dęblinie

 

Na terenie powiatu ryckiego znajdują się 64 pomniki przyrody. W gminie Ułęż ochrona pomnikową objęto 23 obiekty - okazałe drzewa głównie w miejscowości Sobieszyn Brzozowa ( zespół parkowy) oraz w parku w Ułężu. W Sobieszynie znajduje się tzw. „Dąb Sobieskiego” o obwodzie 620 cm - najpotężniejsze i najcenniejsze drzewo w powiecie ryckim.

W Dęblinie znajduje się dąb szypułkowy o obwodzie 594 cm, a na granicy Dęblina i Stężycy aleja składająca się 123 lip drobnolistnych rosnących wzdłuż drogi Dęblin - Stężyca.

W gminie Kłoczew występuje 16 pomników przyrody: 5 w miejscowości Kłoczew, 8 w Zadybiu Starym. Ponadto przy drodze Kłoczew-Żelechów znajduje się lipa drobnolistna, a w miejscowości Rzyczyna dąb szypułkowy.

Na terenie gminy Ryki ustanowiono 23 pomniki przyrody, w tym 15 uchwałą Rady Miejskiej. Pomniki przyrody znajdują się w sołectwach: Zalesie Kolonia, Zalesie, Rososz, brusów, Stara Dąbia, Krasnogliny i Karczmiska.

 

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY NA TERENIE POWIATU RYCKIEGO

MIASTO DEBLIN

·         Dąb szypułkowy - Jagiełło „Grot”, obwód ok. 5,5 m, wiek ok. 350 lat - ul. Podchorążych

·         Aleja lipowa, ok. 130 lat - ul. Dywizjonu 303

·           Aleja lipowa ok. 130 lat - ul. Lipowa

·          Aleja lipowa ok.130 lat - ul. Mickiewicza

·          Aleja lipowa ok. 130 - ul. Stężycka

·          Aleja lipowa ok. 130 - ul. Szpitalna

·           „Dolina Wieprza” Obszar Chronionego Krajobrazu

·         Park z 1779 r zaprojektowany przez Jana Chrystiana Schuch, przekształcony po 1790r według projektu Dionizego Mac Clair,a, ponownie przekształcony ok. 1920r przez Franciszka Szniora - ul. Dywizjonu 303

 

GMINA KŁOCZEW

·         Sosna, klon, wiąz, jesion - park dworski w Starym Zadybiu

·          4 dęby szypułkowe - Kłoczew

·         Wiąz wypukły - Kłoczew

 

GMINA RYKI

·         Dąb szypułkowy w Zalesiu - teren Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego

·          Modrzew europejski w Zalesiu - teren Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego

·         4 Dęby szypułkowe w Zalesiu -teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego

·          Modrzew europejski „Tadeusz” w Zalesiu - teren WSBW

·            Modrzew europejski „Mikołaj” w Zalesiu - teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego oraz prywatnej posesji

·         Modrzew europejski „Józef” w Zalesiu - teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego

·          Modrzew europejski „Franciszek” w Zalesiu - teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego

·           Dąb szypułkowy Seweryn” w Zalesiu - teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego

·          Świerk pospolity „Jan” w Rososzy - teren Szkoły Podstawowej

·         Dąb szypułkowy w Karczmiskach - lewa strona drogi Ryki-Grabów na wysokości posesji Jana Ostałowskiego

·          Świerk pospolity „Feliks” w Brusowie - nieruchomość zabudowana nr 65

·         Dąb szypułkowy „Stanisław” w Starej Dąbi - nieruchomość zbudowana Stanisława Prządki

·            Świerk pospolity w Krasnoglinach - teren byłej Szkoły podstawowej

·         Dąb szypułkowy „Wolność” w Rykach - ul. Plac Wolności w drzewostanie parkowym

·         Dąb szypułkowy „Jan” w Rykach - ul. Wspólna w pasie drogowym

·         Modrzew europejski „Marian” w Rykach - teren plebanii

·           Dąb szypułkowy „Stanisława” w Rykach - teren kościoła przy ogrodzeniu od strony alei ks. Jana Rozwadowskiego

·          Dąb szypułkowy „Józef” w Rykach - ul. Żytnia 30 prywatna posesja

·         Dąb szypułkowy „Bronisław” w Zalesiu- Kolonia  - las, działka nr 12, własność prywatna

 

 

Aleja w Sobieszunie Brzozowa

GMINA UŁĘŻ
·         Dąb szypułkowy (o obw. Pnia 620 cm) - tzw. Dąb Sobieskiego w Sobieszynie

·           Dąb szypułkowy (o obw. Pnia 575 cm) w Wólce Sobieszyńskiej przy drodze Sobieszyn - Niedźwiedź

·          Dąb szypułkowy ( o obw. 261 cm)  - tzw. Dąb Niepodległości w Sobieszynie

·         Lipa drobnolistna ( o obw. Pnia 302 cm) w zabytkowym zespole parkowym w Sobieszynie

·          Dąb szypułkowy ( o obw. pnia 240 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Wiąz Szypułkowy ( o obw. pnia 340 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Wiąz szypułkowy ( o obw. pnia 310 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Dąb Szypułkowy ( o obw. pnia 310 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Dąb szypułkowy ( o obw. pnia 280 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·          Dąb szypułkowy ( o obw. pnia 270 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Sosna zwyczajna ( o obw. pnia 330 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Dąb szypułkowy ( o obw. pnia 445 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Lipa drobnolistna ( o obw. pnia 345 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·          Modrzew europejski ( o obw. pnia 260 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Dąb szypułkowy ( o obw. pnia 330 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Żywotnik zwyczajny ( o obw. pnia 16 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         13 dębów szypułkowych ( o obw. pnia 136 - 280 cm) w Sobieszynie Brzozowej

·         Żywotnik zachodni ( o obw. pnia 162 cm) na terenie parafii rzymsko-katolickiej w Sobieszynie

·          Klon pospolity (o obw. pnia 435 cm) w parku w Ułężu

·         Wiąz szypułkowy ( o obw. pnia 400 cm) w parku w Ułężu

·          Lipa drobnolistna ( o obw. pnia 354 cm) w parku w Ułężu

·         Wiąz szypułkowy ( o obw. pnia 377 cm) w parku w Ułężu

·         Wiąz szypułkowy ( o obw. pnia 471 cm) w parku w Ułężu

·         Jesion wyniosły ( o obw. pnia 326 cm) w parku w Ułężu

·         Wiąz szypułkowy ( o obw. pnia 470 cm) w parku w Ułężu

·         Buk pospolity ( o obw. pnia 230 cm) w parku w Ułężu

·          Buk pospolity ( o obw. pnia 435 cm) w parku w Ułężu

·           Klon pospolity ( o obw. pnia 344 cm) w parku w Ułężu

·         Klon pospolity ( o obw. pnia 320 cm) w parku w Ułężu

·           Klon pospolity ( o obw. pnia 290 cm) w pozostałościach dawnego parku w Sarnach

 

 Informacja opracowana na podstawie danych przesłanych przez urzędy miast i gmin z terenu powiatu ryckiego

Czytano: 0