s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 16.07.2018
Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli

E-postcards

See the photo gallery: Slideshow

Statistics

Ostatnie 30 dni: 12119

All visits: 342887

Online users: 14

Opłaty, czynsze, podatki

published: 2014-03-28

Na podstawie Uchwały Nr CLXVII/2/3/2002 Zarządu Powiatu w Rykach 
z dnia 12 czerwca 2002 roku w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Ryckiego obowiązuję 
dwie strefy czynszowe: miejska i gminna

Stawka bazowa czynszu za najem lokalu mieszkalnego wynosi: 
1). 2.50 zł za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie w strefie miejskiej. 
2). 2.00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej miesięcznie w strefie gminnej. 

Stawkę bazową czynszu podwyższa się o 5% w przypadku położenia lokalu na pierwszym lub drugim piętrze budynku
Stawkę bazową czynszu obniża się o określoną stawkę procentową w następujących przypadkach
1. Lokal znajdujący się na parterze w budynku podpiwniczonym - 2% 
2. Lokal znajdujący się na parterze w budynku bez piwnic - 5% 
3. Lokal znajdujący się na czwartym lub wyższym piętrze w budynku - 2% 
4. Lokal znajdujący się suterenie lub na poddaszu - 5%
5. Lokal znajdujący się w budynku wybudowanym przed 1920r. - 30%
6. Lokal znajdujący się w budynku wybudowanym w latach 1921 - 1960 - 10%
7. Lokal znajdujący się w budynku wybudowanym w latach  1960 - 1980 - 5% 
8. Lokal bez wyposażenia w ciepłą wodę - 5% 
9. Lokal bez wyposażenia w c.o. - 5% 
10. Lokal bez wyposażenia w gaz przewodowy - 5% 
11. Lokal bez wyposażenia w łazienkę - 5% 
12. Lokal bez wyposażenia w w.c. - 5% 
13. Lokal bez wyposażenia w sieć wodno - kanalizacyjną - 5% 
14. Lokal z kuchnią bez okna - 5% 
Czynsz może być obniżony maksymalnie o 70% 
Na potrzeby dokonywania niezbędnych remontów tworzy się fundusz remontowy, na który składa się 20%wpływów z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych.

Czytano: 0