s4a
s4b
s4c
s4d
s4e
Dzisiaj jest: 21.07.2018
Imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

E-pocztówki

Zobacz galerie z: Slideshow

Statystyki

Ostatnie 30 dni: 12148

Wszystkie wizyty: 344852

Użytkownicy online: 10

Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim

opublikowano: 2014-04-15

 

Szanowni Państwo,

POWIAT RYCKI rozpoczął realizację projektu edukacyjnego pn. „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w powiecie ryckim” w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 30 września 2015r.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, stanowi on pilotaż projektu systemowego wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wartość projektu wynosi ogółem 1 716 709, 28 zł. Wsparciem zostaną objęte placówki edukacyjne w powiecie ryckim, tj.: 4 przedszkola, 28 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 15 szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele - 860 uczestników projektu, w tym dyrektorzy.

Projekt służy wprowadzeniu zmiany systemu wsparcia nauczycieli poprzez wdrożenie dwóch nowatorskich form działań rozwojowych szkoły/przedszkola w postaci Rocznego Planu Wspomagania szkoły/przedszkola i nauczycieli oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia. Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli oraz dyrektorów z wyłonionych podczas rekrutacji szkół i przedszkoli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem ich funkcjonowania jest współpraca, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy zarówno za pośrednictwem platformy internetowej, jak i spotkań członków sieci z ekspertami zewnętrznymi.                                                                                      

Projekt zakłada kompleksowe wspomaganie szkół/przedszkoli, oparte na wynikach analizy indywidualnej sytuacji w w/w placówkach, odpowiadając na ich specyficzne potrzeby. Bardzo istotnym działaniem będzie przeprowadzenie wnikliwej diagnozy potrzeb w każdej ze szkół/przedszkoli przez cały zespół nauczycieli z udziałem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE), a następnie określenie potrzeb rozwojowych, form realizacji, a następnie przełożenia nabytej wiedzy i umiejętności na praktykę szkolną oraz autoewaluacja i określenie rekomendacji na dalszy okres pracy szkoły. Nowe podejście do pomocy szkołom/przedszkolom w ich codziennej pracy przedstawione zostanie w formie Powiatowego Programu Wspomagania (PPW), który stanowić będzie dokument strategiczny, opisujący rozwiązania o charakterze systemowym wdrożone w trakcie realizacji projektu na terenie powiatu ryckiego.

Cel główny projektu:

Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli 54 szkół i 4 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez stworzenie do 30.09.2015r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Cele szczegółowe projektu:

1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli w powiecie ryckim poprzez opracowanie Rocznego Planu Wspomagania i Powiatowego Programu Wspomagania oraz analizę efektów jego wdrożenia.

2. Podniesienie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli dzięki doskonaleniu opartemu na diagnozie potrzeb placówki.

3.   Poprawa współpracy dyrektorów i nauczycieli z wybranych 54 szkół i oraz 4 przedszkoli w powiecie ryckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie sieci współpracy i samokształcenia.

Założenia projektu (cele projektu) i zasady wdrożenia jego działań merytorycznych niesie liczne korzyści dla każdej ze szkół/przedszkoli uczestniczących w projekcie oraz dla systemu oświaty na terenie powiatu ryckiego, które zostaną omówione podczas konferencji.

 

                                                                                            Zapraszam do współpracy!  

 

 Anna Wojciechowska

  Kierownik projektu

Czytano: 0